♦ ۱۲ کاری که ابراهیم رئیسی بایستی در ۱۴۰۲ انجام دهد

♦ ۱۲ کاری که ابراهیم رئیسی بایستی در ۱۴۰۲ انجام دهد

◀️ در سال گذشته وعده‌های بی‌شمار مردان رئیسی، یکی پس از دیگری محقق نشد، اما حالا سالی نو و میدانی متفاوت برای سنجش عیار عملکرد دولت سیزدهم آغاز شده است. حتی به جرات می‌توان مسئولیت دولت را در سال جدید، به مراتب بزرگ‌تر و دشوارتر از سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد. مردان رئیسی با