زینب موسوی به زندان می رود

زینب موسوی به زندان می رود

کمدین زن خبر داد برای اجرای حکم خود احضار شده است. زینب موسوی، کمدین در حساب اینستاگرام خود نوشت: برای اجرای حکم باید خود را به زندان معرفی کنم.