پیش بینی تولید ۱۲۰ هزار تن میوه زیتون در سال جاری

پیش بینی تولید ۱۲۰ هزار تن میوه زیتون در سال جاری

جارستان :مجری طرح زیتون کشور پیش بینی کرد با حداقل ۲۰ درصد افزایش، ۱۲۰ هزار تن میوه زیتون در سال جاری تولید شود. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی گیلان به جارستان حاکیست؛ رحمت الله پریچهر با بیان این مطلب افزود: امسال تولید هشت هزارتن روغن زیتون نیز در کشور برآورد شده است در حالیکه