مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کاسپین باختری خبر داد: تحول در بخش معادن با اجرای طرح اکتشاف کانی های غیرفلزی در استان گیلان

مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کاسپین باختری خبر داد: تحول در بخش معادن با اجرای طرح اکتشاف کانی های غیرفلزی در استان گیلان

جارستان: به گزارش روابط‌عمومی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کاسپین باختری، مدیرکل این اداره با اشاره به آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان بیان کرد، در مجموع ۱۰۶ معدن در این استان وجود دارد که متاسفانه فقط ۴۰ درصد از آن ها فعال و ۶۰ درصد این معادن غیر فعال هستند و