عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا: «اکنون» زمان پیشگیری از موج بعدی کروناست/تزریق واکسن تکلیفی اخلاقی است

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا: «اکنون» زمان پیشگیری از موج بعدی کروناست/تزریق واکسن تکلیفی اخلاقی است

جارستان : عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه وقتی نقشه کرونایی کشور قرمز می‌شود، دیگر کاری نمی‌شود انجام داد و با بستری زیاد در بیمارستان‌ها و آی‌سی‌یو و تعداد بالایی مرگ‌ومیر مواجه می‌شویم، گفت: زمان پیشگیری از موج بعدی کرونا الان است. دکتر احسان شمسی‌گوشکی درباره تاثیر واکسیناسیون کرونا بر کنترل