فردوسی، هویت ایرانی و سند ماندگاری زبان فارسی
به مناسبت 25 اردیبهشت:

فردوسی، هویت ایرانی و سند ماندگاری زبان فارسی

بدون شک یکی از بزرگترین شاعران حماسه‌سرای ایران و جهان، حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر بی‌نظیر و جاودان او شاهنامه، همواره همچون زمردی پرتلالو بر تارک ادبیات پارسی می‌درخشد.