ویروس زباله به جان طبیعت گیلان افتاده است

ویروس زباله به جان طبیعت گیلان افتاده است

جارستان به نقل از ایرنا؛ گرچه امروزه از زباله بعنوان طلای کثیف یاد می شود ولی عدم مدیریت صحیح آن در گیلان در طول سالیان گذشته، آن را به مرضی صعب العلاج و مزمن ؛ بدتر یا هم عرض با کرونا تبدیل کرده است، مرضی که نابودی حیات ، زندگی و طبیعت بی نظیر این