پوشش بانوان وزنه‌بردار ایرانی مورد استقبال قرار گرفت

پوشش بانوان وزنه‌بردار ایرانی مورد استقبال قرار گرفت

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: بانوان وزنه‌بردار با پوشش مناسب و اسلامی در مسابقات جهانی تایلند حضور یافتند که این پوشش ، مورد استقبال سایر کشورها نیز قرار گرفت. جارستان_ علی مرادی : با توجه به اینکه بانوان وزنه بردار ما با پوشش اسلامی و بسیار مناسب در مسابقات جهانی حضور یافتند، این امر باعث شد