آغاز نام نویسی چایکاران برای دریافت تسهیلات بهزراعی

آغاز نام نویسی چایکاران برای دریافت تسهیلات بهزراعی

نام نویسی چایکاران شمال برای دریافت تسهیلات بهزراعی باغ های چای آغاز شد. جارستان_ رییس سازمان چای کشور امروز گفت : در مرحله نخست، ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق حمایت توسعه صنعت چای، برای بهزراعی باغ های چای گیلان و مازندران به چایکاران پرداخت می شود. حبیب جهانساز با بیان اینکه تسهیلات بهزراعی باغ