۵۲درصد برگ سبز چای کشور درجه یک است

۵۲درصد برگ سبز چای کشور درجه یک است

رییس سازمان چای کشور گفت: ۵۲ درصد برگ سبز چای چیده شده از آغاز برداشت این محصول در کشور درجه یک است. جارستان: حبیب جهانساز با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز از چایکاران شمال تا سی ام مهرماه است، گفت: چایکاران در این فرصت می توانند برگ های سبز چین پاییزه را به کارخانه