شرط موفقیت در رشته های پزشکی داشتن علاقه و روحیه خدمت رسانی به مردم است

شرط موفقیت در رشته های پزشکی داشتن علاقه و روحیه خدمت رسانی به مردم است

دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در مراسم توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شرط موفقیت در رشته های پزشکی را داشتن علاقه و روحیه خدمت رسانی به مردم عنوان کرد. جارستان: دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در  مراسم توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ضمن