رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی بازدید کرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی بازدید کرد

رییس دانشگاه علم پزشکی گیلان از سرویس ایاب و ذهاب و سلف سرویس دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه بازدید کرد. جارستان: دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ظهرامروز(شنبه)؛ با حضور در دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی و بازدید  از سلف سرویس، روند کنترل کیفی و کمی غذایی و طبخ و توزیع روزانه را