انتخابات ریاست جمهوری و  لزوم تغییر در مسیر اجرایی کشور

انتخابات ریاست جمهوری و لزوم تغییر در مسیر اجرایی کشور

نگاهی به عملکرد سه ساله کابینه رییس جمهور فقید جناب آقای رییسی حاکی از این است که نوع نگرش اصولگرایی ایشان به ویژه نگاه ویژه به جبهه پایداری و طیف دانشگاه امام جعفرصادق نتوانست توفیقی در اداره کشور و مهار تورم و بهبود کسب و کار و سایر شعارهای داده شده در انتخابات سال ۱۴۰۰ داشته باشد.