صداوسیما برای تبلیغ روغن های سه کاره تذکر گرفت

صداوسیما برای تبلیغ روغن های سه کاره تذکر گرفت

جارستان به نقل از ایسنا؛ تبلیغ روغن های خوراکی چندکاره در صداوسیما، این روزها بحث برانگیز شده است؛ موضوعی که در آنتن زنده خود تلویزیون هم به نقد کشیده و اعلام شد که به صداوسیما درباره پخش این تبلیغ تذکر لازم داده شده است. این روزها روغنی خوراکی در شبکه های تلویزیونی تبلیغ می شود