روستاهای رشت از تصفیه خانه بزرگ گیلان آبرسانی می شود

روستاهای رشت از تصفیه خانه بزرگ گیلان آبرسانی می شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان از برنامه ریزی برای تامین آب شرب روستاهای شهرستان رشت از تصفیه خانه بزرگ آب استان خبر داد و گفت: با راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان، نخست روستاهای در مسیر خطوط انتقال از آب تصفیه خانه بزرگ استان بهره مند می