بازنگری بلایای زیست محیطی “خزر” در یک روز ملی

بازنگری بلایای زیست محیطی “خزر” در یک روز ملی

جارستان:در حالی امسال روز ملی دریای خزر مصادف با ۲۱ مرداد را جشن می‌گیریم که این دریا همچنان با مسایل زیست محیطی چون ورود مواد آلاینده نفتی و فاضلاب و نشت مواد نفتی از سوی کشورهای حاشیه دست به گریبان است. به گزارش ایسنا، دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع با طول سواحل