رشت با همه زشتی‌ها هم زیباست!
به مناسبت روز رشت؛

رشت با همه زشتی‌ها هم زیباست!

این شهر توان این را دارد که هزاران نفر را به استادیوم بکشاند، هزاران نفر را هم  برای جشنواره و رویدادهای جذاب به میدان بیاورد.‌ یک آواز کوچک خیابانی هم می‌تواند مردم را سر ذوق بیاورد و خود را با شرایط وفق دهد.