به بهانه روز جهانی ساعت زمین؛ ادای احترام به زمینی که در عین ناملایمتی انسان‌ها، همچنان بخشنده است

به بهانه روز جهانی ساعت زمین؛ ادای احترام به زمینی که در عین ناملایمتی انسان‌ها، همچنان بخشنده است

جارستان : در حالی امسال در دنیا به احترام زمین، چراغ‌های خود را یک‌ساعت خاموش می‌کنند که بشر همچنان اقدامات تخریب‌گر خود علیه طبیعت را ادامه می دهد؛ دستکاری در طبیعت موجب افزایش دمای کره زمین شده و نفس‌های آن به شماره افتاده است، به گونه‌ای که بر اساس اعلام‌های جهانی، اگر این روند متوقف