یک طبقه اشرافی زندگی می‌کند؛ یکی شبیه به ساکنان شِعب ابیطالب

یک طبقه اشرافی زندگی می‌کند؛ یکی شبیه به ساکنان شِعب ابیطالب

جارستان :فاصله طبقاتی در کشور غوغا می‌کند. یک طبقه ثروتمند در بالاترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند که می‌توان آن‌ها را به نمونه‌های جهانی معروفی مثل اوناسیس و راکفلر تشبیه کرد و یک طبقه فقیر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند که تشبیه آن‌ها به ساکنان شِعب ابیطالب تشبیهی منطقی است. روزنامه جمهوری