آمارهایی از جوانان ایرانی در روز جوان؛ ۴۲ درصد جوانان ایران محصل اند/ نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله ها به روایت آمارها

آمارهایی از جوانان ایرانی در روز جوان؛ ۴۲ درصد جوانان ایران محصل اند/ نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله ها به روایت آمارها

جارستان به نقل از ایسنا؛ اگر سن جوانی در کشور را ۳۵ سال در نظر بگیریم؛ بخشی از متولدین دهه شصت همچنان در رده سنی جوانان محسوب می‌شوند. جوانانی که بعضا علیرغم رسیدن به آستانه چهل سالگی، همچنان با مشکلاتی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج مواجه‌اند. مطابق با آمارها، جمعیت جوان کشور تا سال ۹۸