بازدید میدانی دکتر روزبهان، از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی|تسریع در فرایند بهره برداری گامی جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

بازدید میدانی دکتر روزبهان، از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی|تسریع در فرایند بهره برداری گامی جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

جارستان-به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح های سرمایه گذاری در حال احداث از سوی بخش خصوص از نزدیک در جریان فرایندهای اجرایی، مسائل و مشکلات پیش روی قرار گرفتند. در این