طی حکمی از سوی روزبهان؛ میر شمس مومن زاده ” مشاور عمرانی” سازمان منطقه آزاد انزلی شد

طی حکمی از سوی روزبهان؛ میر شمس مومن زاده ” مشاور عمرانی” سازمان منطقه آزاد انزلی شد

جارستان: طی حکمی از سوی دکتر روزبهان؛ میر شمس مومن زاده ” مشاور عمرانی” سازمان منطقه آزاد انزلی شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با حکم دکتر محمد ولی روزبهان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان “دکتر میرشمس مومن زاده ” به عنوان مشاور عمرانی مدیرعامل سازمان منطقه