در جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست روزبهان مدیر عامل منطقه آزاد انزلی؛ لیست پروژه ها و برنامه های دهه فجر منطقه آزاد انزلی تدوین شد

در جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست روزبهان مدیر عامل منطقه آزاد انزلی؛ لیست پروژه ها و برنامه های دهه فجر منطقه آزاد انزلی تدوین شد

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای معاونین سازمان و با حضور دکتر روزبهان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برنامه های اجرایی در ایام دهه فجر تدوین شد. بنابراین گزارش دکتر روزبهان در این نشست با تاکید بر لزوم توجه به