رئیس‌جمهور به مجلس نمی‌رود؟/ مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان

رئیس‌جمهور به مجلس نمی‌رود؟/ مواجهه روحانی و قالیباف در بهارستان

جارستان به نقل از شرق؛ روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد، نمی‌گذارد؛ مگر همان یک بار در ابتدا برای خوشامدگویی که قالیباف هنوز بر صندلی ریاست ننشسته بود. از آن سو مجلس هم گفته می‌خواهد نظارتش را بر دولت افزون کند؛ اما تأکید دارد که اسمش را مچ‌گیری نگذارند. به نظر می‌رسد