عطریانفر: به استفاده رئیسی از تجربه دولت روحانی خوشبین هستم/احمدی‌نژاد از حریم حکم رهبری صیانت نکرد پیش بینی دوران پساریاست‌ جمهوری روحانی /ظریف به مجمع می رود؟

عطریانفر: به استفاده رئیسی از تجربه دولت روحانی خوشبین هستم/احمدی‌نژاد از حریم حکم رهبری صیانت نکرد پیش بینی دوران پساریاست‌ جمهوری روحانی /ظریف به مجمع می رود؟

جارستان:عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: رهبری چه بسا در دوره ای که مسؤلیت آقای صادق لاریجانی تمام شود، بنا باحراز صلاحیت و قابلیت‌های منحصر به فرد آقای روحانی در قیاس با اعضای فعلی مجمع، ریاست را به عهده آقای روحانی واگذار کنند. کمتر از یک ماه به پایان ریاست‌جمهوری هشت ساله حسن روحانی