چگونه فکر به آینده‌، زندگی را شادتر می‌کند؟

چگونه فکر به آینده‌، زندگی را شادتر می‌کند؟

جارستان : ما باید بیشتر به کسی که در آینده خواهیم شد فکر کنیم، چون این فکر نتایج مثبت عمیقی از حیث سلامتی، شادی و امنیت مالی به همراه دارد. لحظه‌ای خودتان را در ۱۰ سال آینده تصور کنید. بسته به سنی که دارید ممکن است چند تار موی سفید و چین و چروک بیشتر