برداشت نادرست رسانه‌های جمهوری آذربایجان درباره حمایت ایران از ارمنستان؛ چشم‌انداز روابط ایران و آذربایجان پس از تنش اخیر| پشت پرده ماجرا چیست؟

برداشت نادرست رسانه‌های جمهوری آذربایجان درباره حمایت ایران از ارمنستان؛ چشم‌انداز روابط ایران و آذربایجان پس از تنش اخیر| پشت پرده ماجرا چیست؟

جارستان به نقل از تیک؛ روابط جمهوری آذربایجان و ایران به دلیل بازداشت رانندگان کامیون کامیونی ایرانی که به مقصد ارمنستان در حال حرکت بودند تیره و تار شده است. ایران از بازداشت رانندگان ایرانی که حامل بار برای ارمنستان بودند انتقاد کرده است. نشریه “اوراسیا ریویو” در گزارشی درباره چشم‌انداز روابط ایران و جمهوری