رنج ور مدیر آبفار گیلان:آبرسانی به بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر فاقد آب شرب در روستاهای گیلان

رنج ور مدیر آبفار گیلان:آبرسانی به بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر فاقد آب شرب در روستاهای گیلان

مدیر آبفار گیلان گفت: به مناسبت هفته دولت به۷ روستا با جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر فاقد آب شرب بودند، آبرسانی شد. محب علی رنج ور، شاخص بهره مندی روستاهای گیلان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی را ۷۶.۱۷ درصد عنوان کرد. وی از افتتاح ۲۳ طرح تامین آب آشامیدنی و