گوگل پلی رفع فیلتر می شود

گوگل پلی رفع فیلتر می شود

وزیر ارتباطات امروز گفت: برای بار سوم رفع فیلتر گوگل پلی را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کردیم.