پیش‌روی تانک‌های اسرائیلی به عمق رفح

پیش‌روی تانک‌های اسرائیلی به عمق رفح

یکی از ساکنان رفح گفت: «حملات اسرائیل به این منطقه با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، هلیکوپترها، هواپیماهای جنگی و تانک‌ها هر شب ادامه دارد و متوقف نشده است.»