توصیه های ایمنی اورژانس در مواجهه با رعد و برق

توصیه های ایمنی اورژانس در مواجهه با رعد و برق

جارستان-ایسنا؛رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گیلان، توصیه های ایمنی در مواجهه با رعد و برق را تشریح و بر توجه به این نکات توسط شهروندان و کشاوزان تاکید کرد.  پیمان اسدی اظهار کرد: صاعقه یکی از اسرار آمیزترین پدیده های خلقت است که در عین زیبایی، بسیار مخرب بوده و در طول تاریخ زندگی بشر،