مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: مردم گیلان در مدیریت پسماند از مسئولان جلوتر هستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: مردم گیلان در مدیریت پسماند از مسئولان جلوتر هستند

جارستان:مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان مدیریت پسماند در استان طی دهه‌های اخیر را همتراز با همراهی و نیاز مردم ندانست و تاکیدکرد: مردم گیلان در بحث مدیریت پسماند همواره از مسئولان جلوتر بوده و مطالبه آنها جدی‌تر است. رضا زمانی با بیان اینکه الگوهای مدیریت پسماند به طور زنجیره و به هم پیوسته است، افزود: