پرتال جدید شهرداری رشت رونمایی شد

پرتال جدید شهرداری رشت رونمایی شد

با توجه به برنامه ریزی و نیازسنجی انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همراهی حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل جهت مکانیزاسیون فرآیند تحریر خبر، پرتال جدید شهرداری رشت رونمایی شد.