بهای عجیب و غریب قبض برق دغدغه تازه گیلانی‌ها

بهای عجیب و غریب قبض برق دغدغه تازه گیلانی‌ها

جارستان:هنوز گیلان از روزهای سخت کرونایی و گرمای طاقت فرسای تابستانه خارج نشده که ارقام عجیب و غریب قبض برق به مشکلی تازه برای مردم این استان تبدیل شده است. به گزارش ایرنا، در گذر واپسین روزهای تابستان۱۴۰۰ قرار داریم و هنوز داغ گرمای تابستان ، قطعی های بی وقفه و موج پنجم همه گیری کرونا