نامردها و نامزدها،چه کسانی برای انتخاب شهردار رشت تصمیم می گیرند؟

نامردها و نامزدها،چه کسانی برای انتخاب شهردار رشت تصمیم می گیرند؟

جارستان: پس از استعفای مسعود نصرتی از شهرداری رشت و عزیمت به سازمان همیاری ها،کمتر کسی تصور میکرد انتخاب شهردار رشت بار دیگر به ماراتونی نفس گیر و فرسایشی تبدیل شود.تفکیک شورا به گروههای ۸ نفره و ۳ نفره و راه اندازی بازیهای سیاسی از سوی طرفین و البته مصاحبه های عجیب و غریب لیدر