سرانه فضای مطالعه رشت به ازای هر۱۰۰ نفر ۴۶ سانتی مترمربع است

سرانه فضای مطالعه رشت به ازای هر۱۰۰ نفر ۴۶ سانتی مترمربع است

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه سرانه فضای مطالعه رشت نسبت به کشور بسیار کم است، گفت: این رقم در رشت ۴۶سانتی متر مربع است و با افتتاح کتابخانه مرکزی رشت به یک متر و ۲۶ سانتی متر مربع می رسد. پریسا کرمی روز جمعه با بیان اینکه