۳۵۲ شرکت فناور در پارک علم و فناوری گیلان فعالیت می کنند

۳۵۲ شرکت فناور در پارک علم و فناوری گیلان فعالیت می کنند

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: هم اکنون ۳۵۲ شرکت و هسته فناور در مجموعه پارک علم و فناوری گیلان مستقر هستند و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از جمله جوانان متخصص در این واحدهای فناور در حال فعالیت هستند . علی باستی روز دوشنبه افزود: با تاسیس