بازگشت تدریجی آرامش به بازار مرغ و روغن در گیلان

بازگشت تدریجی آرامش به بازار مرغ و روغن در گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ مرغ و روغن نا محصولاتی است که در یک ماه اخیر گاهی بدلایل مختلفی با کمبودهایی در بازار گیلان روبرو شد اما اکنون با تلاش مسئولان مربوطه وضعیت آن به طور چشمگیری بهبود یافته است . نیاز مصرف بازار گیلان متفاوت و حداکثر ۲۲۰ تن است که روزانه بین ۱۶۰