نخستین موزه مدرسه شمال کشور در رشت گشایش یافت

نخستین موزه مدرسه شمال کشور در رشت گشایش یافت

جارستان به نقل از ایرنا؛ اولین موزه – مدرسه شمال کشور دهمین روز مهر ۱۳۹۹ در دبیرستان ماندگار شهید بهشتی رشت گشایش یافت. به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان حاکیست، موزه _ مدرسه سنجش و اندازه گیری گیلان در فضایی به وسعت ۴۰ متر مربع و با مساعدت اداره کل آموزش و