توسعه جنگل های بامبو به سود گیلان است

توسعه جنگل های بامبو به سود گیلان است

جارستان به نقل از ایرنا؛ عضو جامعه جهانی پژوهشگران گیاه بامبو ، توسعه جنگل های بامبو در نقاط مناسب گیلان را به لحاظ محیط زیستی ، اقتصادی و زیبایی منظر به سود استان خواند. دکتر ابراهیم آذر پور روز شنبه با اشاره به نامگذاری روز ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) به عنوان روز جهانی بامبو در