سه هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر صندوق روستایی و عشایر گیلان هستند

سه هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر صندوق روستایی و عشایر گیلان هستند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر در این استان مستمری بگیر صندوق روستایی و عشایری بوده و ماهانه از این صندوق حقوق دریافت می کنند. هانی قلی پور روز جمعه اظهار داشت: عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و