۱۶۵ هزار مسافر با قطار گیلان جا به جا شدند

۱۶۵ هزار مسافر با قطار گیلان جا به جا شدند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل راه آهن شمال ۲ گفت: طی مدت ۹ ماه امسال ۱۶۵ هزار و ۵۵۳ هزار مسافر توسط راه آهن شمال ۲ جابه جا شدند. غلامحسین ولدی روز شنبه با اشاره به اینکه اگر به طور متوسط تعداد سرنشین های خودرو  در سطح جاده را سه نفر در نظر بگیریم