ذخیره آب دو سد سفیدرود و بیجار گیلان به ۴۶۷ میلیون متر مکعب رسید

ذخیره آب دو سد سفیدرود و بیجار گیلان به ۴۶۷ میلیون متر مکعب رسید

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: هم اکنون ذخیره آب پشت دو سد سفید رود و بیجار استان به رقم ۴۶۷ میلیون متر مکعب رسیده است. وحید خرمی روز دوشنبه با بیان اینکه با توجه به بارش های مناسب در حوضه های آبریز سد سفیدرود و شهربیجار شاهد افزایش