۷۱ ناشنوا در گیلان از کمک هزینه ساخت مسکن بهره مند شدند

۷۱ ناشنوا در گیلان از کمک هزینه ساخت مسکن بهره مند شدند

جارستان: مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: از سال گذشته تاکنون ۷۱ نفر از ناشنوایان این استان از کمک هزینه ساخت مسکن بهره مند شدند. دکتر حسین نحوی نژاد روز دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: میزان ارایه کمک هزینه ساخت مسکن از سوی بهزیستی برای خانواده های دارای یک یا