۵۰۰ بسته نوشت افزار دانش آموزی از محل نیات واقفان گیلان تامین شد

۵۰۰ بسته نوشت افزار دانش آموزی از محل نیات واقفان گیلان تامین شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ ۵۰۰ بسته لوازم التحریر در اجرای مرحله دوم طرح مهر تحصیلی برای اهدا به دانش آموزان بی بضاعت گیلان از سوی اوقاف و امور خیریه از محل نیات واقفان تهیه و به آموزش و پرورش گیلان تحویل شد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان روز سه شنبه با بیان اینکه