دانشگاه گیلان در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت

دانشگاه گیلان در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس دانشگاه گیلان گفت: بر اساس رتبه بندی یو اس نیوز، این دانشگاه در میان موسسات علمی برتر دنیا قرار گرفت. دکتر احمد رضی روز دوشنبه افزود: بر اساس ویرایش ۲۰۲۱ رتبه‌ بندی بهترین دانشگاه‌ های دنیا در نظام رتبه‌ بندی “یو. اس. نیوز” که یک هزار و ۵۰۰ دانشگاه