۷۱۳ دانشجوی کارشناسی بدون آزمون در دانشگاه گیلان پذیرش شدند

۷۱۳ دانشجوی کارشناسی بدون آزمون در دانشگاه گیلان پذیرش شدند

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس دانشگاه گیلان گفت: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ۷۱۳ دانشجوی کارشناسی بدون آزمون در دانشگاه گیلان پذیرفته شدند. دکتر احمد رضی با اشاره به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی بدون آزمون در دانشگاه گیلان در ۲۵ رشته تحصیلی اظهار داشت: جذب دانشجو بدون آزمون در این دانشگاه