مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان: دارندگان سهام عدالت در انتخاب هیات مدیره اصلح اهتمام کنند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان: دارندگان سهام عدالت در انتخاب هیات مدیره اصلح اهتمام کنند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به برگزاری انتخابات شرکت های استانی سهام عدالت و اهمیت شرکت در آن گفت: افرادی که روش اداره غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده و ثبت نام در سامانه سجام را انجام داده اند باید با شرکت در این انتخابات در گزینش