ماراتن تکراری انتخاب شهردار رشت

ماراتن تکراری انتخاب شهردار رشت

جارستان به نقل از فارس؛ مردم رشت، یک‌بار دیگر به عملکرد منتخبینشان در شورای شهر رشت چشم دوخته‌اند تا ببینند پس از سه سال و اندی از عمر شورای پنجم، قرار است چه سرنوشتی برای این شهر رقم بخورد. شورای پنجم شهر رشت، بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد طرح سؤال و