شهردار رشت خبر داد؛ استقرار نرم افزار کنترل پروژه در شهرداری رشت

شهردار رشت خبر داد؛ استقرار نرم افزار کنترل پروژه در شهرداری رشت

جارستان؛به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی، شهردار رشت در حاشیه بازدید از معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی با اشاره به استقرار نرم افزار کنترل پروژه در شهرداری رشت اظهار داشت: هدف از استقرار این نرم افزار ایجاد پایگاه اطلاعاتی و یکپارچه سازی داده